การแปรงฟันที่ถูกต้อง เป็นจิตสำนึกที่น้องๆ ทุกท่านจะต้องมี

ข้อดีสำหรับน้องๆ ทุกท่าน ถ้าผู้ปกครองได้ทำการปลุกจิตสำนักให้น้องๆ หันมาแปรงฟันได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเล็ก พวกเขาก็จะติดเป็นนิสัยพร้อมทั้งสามารถทำภารกิจต่างๆ ของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และมีความสมบูรณ์ในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น

 
การแปรงฟัน
ที่ผ่านมาเป็นเพราะการแปรงฟันที่ถูกต้องจริง ๆ แล้ว จะต้องมีกระบวนการในการแปรง ที่ต่างกันออกไปในแต่ละท่วงท่า มีผลกระทบให้ขั้นตอนแปรงฟันที่ถูกต้องนั้น เด็ก ๆ จำนวนมากอาจจะยังไม่ทราบและไม่รับทราบอย่างแน่ชัด ว่าตัวเองจะต้องทำการแปรงฟันอย่างใดบ้าง ถึงจะนับได้ว่าเป็นการแปรงฟันที่ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ที่สุด ส่วนหนึ่งทางด้านของการแปรงฟันที่ถูกต้อง ชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามกันเสียส่วนมาก  เพื่อจะอาจนำแปรงสีฟันซอกซอนเข้าไปถึงฟันแต่ละซี่ เพื่อได้ครบทุกซี่ด้านในช่องปาก แต่บางครั้งการแปรงฟันที่ถูกต้องก็ทำให้คนแปรงฟันเกิดความเบื่อหน่าย และเลือกที่จะแปรงฟันด้วยแนวทางง่าย ๆ ภายในแบบฉบับของตนเอง เพราะเช่นนั้นการแปรงฟัน การที่ผู้ปกครองส่วนมาก พยายามที่จะปลูกจิตสำนึกการแปรงฟันที่ถูกให้กับเด็กๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างมาก และควรกระทำให้ได้มากที่สุด
 
ความผิดพลาดที่คงจะก็เกิดขึ้นได้ หากน้องๆ ไม่ได้ถูกฝึกฝนให้แปรงฟันได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กๆ พวกเขาก็จะเกิดความเบื่อพร้อมทั้งทำการแปรงฟันในแบบฉบับแนวทางของตนอีกเช่นเดียวกัน ส่วนจะแปรงมากแปรงน้อย ผู้ดูแลเองก็มิอาจจะทราบได้ในช่วงหลัง ๆ ที่เด็กๆ อาจจะปฏิบัติภารกิจส่วนตัวได้แล้ว